Autoteenindus
0

Privātuma nosacījumi

 

Privātuma nosacījumi regulē personas datu apstrādāšanu un sīkdatņu izmantošanu “Kummibox” OÜ (turpmāk tekstā - “Kummibox”) tīmekļa vietnē www.carbox.ee (turpmāk tekstā - tīmekļa vietne).

 

Jēdzieni:

 • Personas dati ir jebkāda informācija par fizisko personu, kas ļauj personu identificēt tieši vai netieši.
 • Personas datu apstrādāšana ir jebkāda darbība, kura tiek veikta ar tīmekļa vietnes lietotāja (turpmāk tekstā - lietotājs) personas datiem - datu vākšana, apstrādāšana, saglabāšana, labošana vai dzēšana.
 • Lietotāji ir visas personas, kuras apmeklē tīmekļa vietni, pasūta interneta veikalā preces, pierakstās jaunumiem vai nodod informāciju uzņēmumam “Kummibox”. Piemēram, pasūtījumu pasūtīšana vai sazināšanās ar “Kummibox” ar e-pasta starpniecību.
 • Pakalpojumi ir visas bezmaksas un maksas preces un pakalpojumi, tai skaitā jaunumi, ko piedāvā “Kummibox”.
 • Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā lietotāja ierīcē. Sīkdatnes var būt radījuši dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, “Google” un “Facebook”. Sīkdatņu faili datoram nav bīstami.
 • Apstrādātājs ir “Kummibox” līgumiskais partneris, kurš apstrādā personas datus un ar kura preces vai pakalpojuma palīdzību “Kummibox” piedāvā lietotājam pakalpojumus.

 

Personas datu apstrādāšana

Lietojot tīmekļa vietni, lietotājs dod piekrišanu savu datu apstrādei saskaņā ar šiem privātuma nosacījumiem.

 

Ar tīmekļa vietnes starpniecību “Kummibox” vāc sekojošus lietotāja personas datus sekojošos veidos:

 • lietotāja vārds un e-pasta adrese – nosūtot e-pastu;
 • lietotāja vārds, e-pasta adrese, kontakttālrunis, preces piegādes adrese – pasūtot preci interneta veikalā;
 • tīmekļa vietnes apmeklējuma statistika – ar "Google Analytics”, “Facebook Pixel” utt. palīdzību – apmeklējot tīmekļa vietni.

 

Personas datu izmantošana

Ar tīmekļa vietnes starpniecību savāktos lietotāja personas datus “Kummibox” izmanto sekojošos veidos:

 • lai atbildētu uz lietotāja pieprasījumiem;
 • lai izpildītu interneta veikalā iesniegtos pasūtījumus, piemēram, saziņai ar lietotāju, rēķinu izsniegšanai, preču piegādei;
 • lai pēc lietotāja iepriekšējas piekrišanas nosūtītu uz viņa e-pasta adresi jaunumus par precēm un kampaņām, kā arī cita veida mārketinga satura nosūtīšanai;
 • lai uzlabotu lietotāja pieredzi, izmantojot tīmekļa vietni, kā arī mārketinga efektivitātes uzlabošanai ar tīmekļa vietnes apmeklējuma statistikas palīdzību.

 

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu apstrādāšanu, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošu prasību izpildei, tai skaitā pakalpojuma sniegšanai.

 

“Kummibox” var lietotāja personas datu apstrādāšanai pilnvarot trešās personas (turpmāk - apstrādātājs), ar kuru preces vai pakalpojuma palīdzību “Kummibox” piedāvā lietotājam pakalpojumus. Starp “Kummibox” un apstrādātāju ir noslēgts līgums, kas paredz, ka apstrādātājam ir pienākums nodrošināt personas datu konfidencialitāti un aizsardzību.

 

Apstrādātāji piedāvā:

 • e-pastu nosūtīšanas un administrēšanas sistēmu;
 • interneta veikala pasūtījumu piegādi;
 • tīmekļa vietnes attīstīšanu un virtuālo mitināšanu;
 • mājas lapas izmantošanas statistikas analīzi;
 • sociālo mediju izmantošanu un sociālo mediju statistikas analīzi;
 • grāmatvedības programmas izmantošanu.

 

Personas datu glabāšana un drošība

“Kummibox” saglabā personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams paredzētā mērķa izpildei vai saskaņā ar likumā noteikto. Piemēram, grāmatvedības dati tiek saglabāti 7 gadus, skaitot no saimnieciskā gada beigām. E-pastu listē esošās e-pastu adreses savukārt tiek saglabātas tik ilgi, līdz lietotājs pauž vēlēšanos savu e-pasta adresi no turienes izslēgt.

 

“Kummibox” veic visus saprātīgi iespējamos pasākumus, lai aizsargātu apstrādājamos personas datus. Piekļuve personas datu grozīšanai un apstrādei ir vienīgi tam pilnvarotām personām; visu lietotāju personas dati tiek uzskatīti par konfidenciālu informāciju.

 

Lietotāja tiesības

Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā aizliegt savu personas datu apstrādāšanu, izņemot gadījumā, ja tas ir nepieciešams no līguma izrietošu prasību izpildei, tai skaitā interneta veikala pasūtījumu izpildei.

 

Lietotājam ir tiesības:

 • pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem;
 • prasīt personas datu labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ievērojot likumā noteiktus nosacījumus;
 • prasīt personas datu apstrādāšanas ierobežošanu;
 • prasīt personas datu pārsūtīšanu.

 

Savu tiesību izmantošanai lietotājam ir jānosūta atbilstoša satura paziņojums uz e-pasta adresi info@carbox.ee. Lai nodrošinātu drošu personas datu apstrādi, lietotāja paziņojumam ir jābūt digitāli parakstītam. Uzņēmumam “Kummibox” ir tiesības neapmierināt lietotāja paziņojumu, ja nav iespējams pārliecināties par personas identitāti, vai arī personas datu nodošana nav droša. Ja lietotājs uzskata, ka viņa tiesības saistībā ar personas datu apstrādi ir pārkāptas, tad viņam ir tiesības griezties Datu aizsardzības inspekcijā.

 

Sīkdatņu izmantošana

“Kummibox” tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes ar mērķi nodrošināt lietotājiem labāku pieredzi, izmantojot tīmekļa vietni, lai nodrošinātu efektīvāku mārketingu, kā arī lietošanas statistikas vākšanai. Izmantojot “Kummiboxi” tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt sīkdatņu lietošanai šajos nosacījumos paredzētajā veidā.

 

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru interneta pārlūks automātiski saglabā lietotāja ierīcē. Sīkdatnes var būt radījuši dažādi pakalpojumu sniedzēji, piemēram, “Google” un “Facebook”. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai vāktu informāciju par to, kā tīmekļa vietne tiek lietota, lai būtu iespējams to padarīt personīgāku un lietotājiem draudzīgāku. Līdzās tam sīkdatnes palīdz vākt statistiku par lietotājiem, kas ļauj mērīt un uzlabot tīmekļa vietnes darbību, kā arī iegūt datus efektīva mārketinga veikšanai. Sīkdatņu faili datoram nav bīstami.

 

Tiek uzskatīts, ka lietotājs ir piekritis sīkdatnēm, ja viņa interneta pārlūka iestatījumos sīkdatnes ir atļautas. Bieži vien interneta pārlūkprogrammas pēc noklusējuma pieļauj sīkdatņu failu saglabāšanu ierīcē. Mainot sava interneta pārlūka iestatījumus, lietotājs var aizliegt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē, vai arī tās izdzēst. Ja sīkdatnes netiek izmantotas, tad var rasties grūtības ar tīmekļa vietnes lietošanu. 

 

Tīmekļa vietnes lietošanas statistikas vākšanai “Kummibox” izmanto “Google Analytics” pakalpojumus, vācot datus par apmeklētajām apakšlapām, apmeklējuma laiku, apmeklējumu skaitu, izmantotajām ierīcēm, kanāliem, caur kuriem lietotājs nokļuvis tīmekļa vietnē, kā arī cita veida statistiku.

 

Privātuma nosacījumu grozīšana

“Kummibox” patur sev tiesības vienpusīgi bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt privātuma nosacījumus, lai nodrošinātu to atbilstību likumdošanai. Privātuma nosacījumu jaunākā versija ir vienmēr pieejama tīmekļa vietnē.

 

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar personas datu apstrādāšanu un privātuma nosacījumiem, lūdzu rakstiet uz e-pasta adresi info@carbox.ee.

Ettevõttest

KUMMIBOX OÜ on 1998 a loodud ettevõte. Meie peamised tegevusalad on autokaupade müük ja autoteenindused, rehvide ning velgede müük ja rehviteenindused. Meil on Tartus 2 kauplus-teenindust ja Valgas 1 kauplus-teenindus. Kaupu müüme üle Eesti. Autokauplusi ja -teenindusi reklaamime CARBOX kaubamärgi all, rehvikauplusi ja -teenindusi KUMMIBOXi nime all ...
Kummibox OÜ Teguri 37a, 50107 Tartu Tālrunis: +372 56 555 22 E-pasts: info@carbox.ee