Autoteenindus
0

Privaatsustingimused

 

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist Kummibox OÜ (edaspidi Kummibox) veebilehel, milleks on www.carbox.ee (edaspidi veebileht).

 

Mõisted:

 • Isikuandmed on igasugune teave füüsilise isiku kohta, mis võimaldab isikut otse või kaudselt tuvastada.
 • Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.
 • Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tellivad e-poest kaupa, liituvad uudiskirjaga või edastavad Kummiboxile omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine või Kummiboxiga meili teel ühenduse võtmine.
 • Teenused on kõik Kummiboxi poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused s.h uudiskirjad.
 • Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.
 • Volitatud töötleja on Kummiboxi lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Kummibox kasutajale teenuseid.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

 

Kummibox kogub veebilehe kaudu järgmisi kasutaja isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – e-kirja saatmisel;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress, kontakttelefon, kauba tarneaadress – e-poest kauba tellimisel;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi, Facebook Pixeli jms. abil – veebilehe külastamisel.

 

Isikuandmete kasutamine

Kummibox kasutab veebilehe kaudu kogutud kasutaja isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja päringutele vastamiseks;
 • kasutaja poolt e-poes esitatud tellimuste täitmiseks, näiteks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks, kaupade kohaletoimetamiseks;
 • kasutaja eelneval nõusolekul tema e-posti aadressile uudiskirjade saatmiseks uutest toodetest ja kampaaniatest teavitamiseks jm turundusliku sisuga teadete edastamiseks;
 • veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks kasutaja veebilehe külastatavuse statistika abil.

 

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

Kummibox võib volitada kasutaja isikuandmeid töötlema kolmandaid isikuid (edaspidi volitatud töötleja), kelle toote või teenuse abil pakub Kummibox kasutajale teenuseid. Kummiboxi ja volitatud töötleja vahel on sõlmitud leping, mille kohaselt on volitatud töötleja kohustatud töödeldavad isikuandmed hoidma konfidentsiaalsetena ning tagama isikuandmete kaitse.

 

Volitatud töötlejad pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi;
 • e-poe tellimuste kohaletoimetamist;
 • veebilehe arendust ja majutust;
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi;
 • sotsiaalmeedia kasutamist ja sotsiaalmeedia statistika analüüsi;
 • raamatupidamistarkvara kasutamist.

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Kummibox säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamisandmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest, meililistis olevat e-maili aadressi aga seni, kuni kasutaja avaldab soovi see sealt eemaldada.

 

Kummibox rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh e-poe tellimuste täitmiseks.

 

Kasutajal on õigus:

 • taotleda juurdepääsu enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

 

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata vastavasisuline sooviavaldus meiliaadressile info@carbox.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab kasutaja taotlus olema digitaalselt allkirjastatud. Kummiboxil on õigus jätta kasutaja taotlus rahuldamata, kui kasutaja isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Küpsiste kasutamine

Kummiboxi veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades Kummiboxi veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

 

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, näiteks Google ja Facebook. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivset turundustegevust. Küpsised ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

 

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide seadmesse säilitamist. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada. 

 

Veebilehe kasutusstatistika kogumiseks kasutab Kummibox Google Analytics’i teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Kummibox jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

 

Kõigi isikuandmete töötlemise ja privaatsustingimustega seotud küsimuste korral võtta ühendust meiliaadressil info@carbox.ee.

 

Ettevõttest

KUMMIBOX OÜ on 1998 a loodud ettevõte. Meie peamised tegevusalad on autokaupade müük ja autoteenindused, rehvide ning velgede müük ja rehviteenindused. Meil on Tartus 2 kauplus-teenindust ja Valgas 1 kauplus-teenindus. Kaupu müüme üle Eesti. Autokauplusi ja -teenindusi reklaamime CARBOX kaubamärgi all, rehvikauplusi ja -teenindusi KUMMIBOXi nime all. ...
Kummibox OÜ Teguri 37a, 50107 Tartu Telefon: +372 56 555 22 E-post: info@carbox.ee