Autoteenindus
0

Ostutingimused

 

1. Ostutingimuste kehtivus

1.1 Ostutingimused kehtivad müüja, Kummibox OÜ (registrikood 10736498, aadress Teguri 37a, Tartu 50107, Eesti, tel. +372 730 4314, e-post: info@carbox.ee, edaspidi Müüja), ja ostja (edaspidi Tellija) vahel veebipoe aadressiga www.carbox.ee (edaspidi E-pood) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2 Lisaks Ostutingimustele reguleerivad E-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3 Müüja jätab endale õiguse teha Ostutingimustes muudatusi. Ostutingimuste muudatused jõustuvad alates vastava muudatuse avaldamisest E-poes.

 

2. Hinnainfo

2.1. E-poes müüdavate toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu 20%.

2.2. Ostetud toodetele lisandub transpordihind, mis arvutatakse Tellija ostukorvis pärast kohaletoimetamisviisi valikut. 

2.3. Müüja jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Tehtud muudatusi kajastatakse E-poes.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine  

3.1. Lisage soovitud toode ostukorvi klikkides toote kõrval oleval kirjal „Lisa ostukorvi”. Ostukorvis olevaid tooteid saab näha klikkides E-poe üleval paremas nurgas olevale ostukorvi ikoonile.

3.2. Tellimuse vormistamiseks täitke kõik nõutud andmeväljad ning valige Teile sobilik viis toodete transpordiks. Kui soovite tootele ise järele tulla, siis märkiga ära, millisest esindusest soovite kaupa kätte saada.

3.3. Maksmiseks klikkige ostukorvis oleval kirjal „Tellimuse ülevaade”. Seejärel märkige, et olete kursis meie ostu- ja privaatsustingimustega, klikake "Kinnita tellimus" ning valige endale sobiv makseviis. 

3.4. Jälgige oma andmete sisestamisel, et need oleksid korrektsed, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine. Müüja ei vastuta täitmisel Tellija poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.5. Müügileping loetakse sõlmituks ja tellimuse täitmist alustatakse, kui tellimus on esitatud ja arve järgi tasumisele kuuluv summa on laekunud Müüja arvelduskontole.

3.6. Pärast tellimuse kinnitamist saadetakse Tellija e-posti aadressile arve tellimuse info ning muude vajalike andmetega. Kui Teie e-mailile pole arvet laekunud, kontrollige igaks juhuks ka oma rämpsposti-kausta. Kui Te siiski arvet ei leia, võtke Müüjaga ühendust telefoni või e-posti teel.

 

4. Makseviisid

4.1. Kauba eest on võimalik tasuda  ülekandega Müüja  arveldusarvele (Swedbank: EE122200221016340067). Arve tuleb tasuda kohe pärast ostu sooritamist.

4.2. Kaup pannakse teele pärast makse laekumist Müüja arveldusarvele.

4.3. Kui olete valinud kauba kohaletoimetamise viisiks kaubale esindusse (Tartu Teguri 37a; Tartu Kreutzwaldi 56d; Valga Kelli 7) järele tulemise, siis on Teil võimalus maksta kauba eest poes sularahas või kaardimaksega. Kui olete valinud kohaletoimetamise viisiks kaubale järele tulemise ning makseviisiks poes kohapeal maksmise, siis hoitakse Teie kaupa kuni 14 kalendripäeva. Kui Te pole selle aja jooksul kaubale järele tulnud, siis tellimus tühistatakse.

 

5. Müügilepingu jõustumine

5.1. Müügileping jõustub pärast Tellija tehtud makse laekumist Müüja pangakontole.

5.2. Kauba müügilepinguga kohustub Müüja andma Tellijale üle olemasoleva, valmistatava või E-poe poolt tulevikus omandatava kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tellijale. Tellija aga kohustub Müüjale tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

 

6. Taganemisõigus

6.1. Pärast tellimuse kättesaamist on Tellijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.

6.2. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostust taganemise avaldus (taganemisavaldus) e-mailile info@carbox.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.
6.3. Tellija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
6.4. Müüja tagastab taganemisavalduse ja kauba kättesaamisel Tellijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel, kõik Tellijalt lepingu alusel saadud tasud, välja arvatud kauba transpordikulu.

6.5. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.

6.6. Kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Ostutingimuste punktis 6.5 toodud tingimustele, siis raha ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule.

6.7. Tagastamisele ei kuulu kaubad, mida Tellija on Müüjalt ostnud ja juba kasutanud ning rehvid, mis on veljele monteeritud.

6.8. Kauba tagastamisega kaasnevad kulud (nt postikulud) tasub Tellija.

 

7. Lepingutingimustele mittevastavate toodete tagastamine  

7.1. Müüja poolt müüdavatele kaupadele kehtib tootjatehase poolt antud garantii. Taastatud rehvidel on garantii 2 aastat, kasutatud kaupadel 2 nädalat.

7.2. Kauba nõuetele mittevastavuse avastamisel saadab Tellija toote tagastamise avalduse (tagastusavaldus), kuhu märgib ära toote puudused, ning edastab need Müüja e-mailiaadressile info@carbox.ee.

7.3. Kauba nõuetele mittevastavuse kindlaksmääramisel kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Tellija poolt avalduses (tagastusavaldus) toodud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul alates sellest, kui Müüja on toote kätte saanud. Müüja võib loobuda toote tagastamise nõudest.

7.4. Kui Tellija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tellija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitseameti kodulehel, Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse.

 

8. Müüja õigused tellimustest taganemisel

8.1. Müüjal on õigus tellimusest taganeda kui:

8.1.1. Tellija ei tasu arvet tähtaegselt;

8.1.2. Tellija ei tule toodetele tähtaegselt järele;

8.1.3. tellitud tooted on laost otsas.

 

9. Vastutus ja vääramatu jõud

9.1. Müüja vastutab Tellija ees ja Tellija vastutab Müüja ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega saanudki ette näha (vääramatu jõud).

9.3. Müüja ei vastuta Tellija E-poe teenuste kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.

 

10. Muud tingimused  

10.1. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

10.2. Ostutingimustega tutvumine on Tellijale kohustuslik.

10.3. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Palun kinnitage, et olete nõus Ostutingimustega”, kinnitab Tellija, et on tutvunud Ostutingimustega, neist aru saanud ja nõustunud.

 

Ettevõttest

KUMMIBOX OÜ on 1998 a loodud ettevõte. Meie peamised tegevusalad on autokaupade müük ja autoteenindused, rehvide ning velgede müük ja rehviteenindused. Meil on Tartus 2 kauplus-teenindust ja Valgas 1 kauplus-teenindus. Kaupu müüme üle Eesti. Autokauplusi ja -teenindusi reklaamime CARBOX kaubamärgi all, rehvikauplusi ja -teenindusi KUMMIBOXi nime all. ...
Kummibox OÜ Teguri 37a, 50107 Tartu Telefon: +372 56 555 22 E-post: info@carbox.ee