Autoteenindus
0

Iegādes nosacījumi

 

1. Iegādes nosacījumu spēkā esamība

1.1 Iegādes nosacījumi ir spēkā starp pārdevēju “Kummibox” OÜ (reģistrācijas numurs 10736498, adrese Teguri 37a, Tartu 50107, Igaunija, tālr. +372 730 4314, e-pasts: info@carbox.ee, turpmāk tekstā - Pārdevējs) un pircēju (turpmāk tekstā - Pasūtītājs), attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas, iegādājoties preces ar interneta veikala www.carbox.ee starpniecību (turpmāk tekstā - Interneta veikals).

1.2. Līdzās šiem Iegādes nosacījumiem tiesiskās attiecības, kas rodas, iegādājoties preces ar Interneta veikala starpniecību, regulē arī Igaunijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

1.3. Pārdevējs patur sev tiesības veikt izmaiņas Iegādes nosacījumos. Iegādes nosacījumu izmaiņas stājas spēkā no atbilstošo izmaiņu publicēšanas Interneta veikalā.

 

2. Informācija par cenu

2.1. Interneta veikalā preču cenas ir norādītas eiro, un tās ietver pievienotās vērtības nodokli 20%.

2.2. Preču cenai nāk klāt transporta izmaksas, kuras tiek aprēķinātas Pasūtītāja grozā pēc piegādes veida izvēles.

2.3. Pārdevējs patur sev tiesības mainīt cenu. Veiktās izmaiņas atspoguļojas Interneta veikalā.

 

3. Grozs un pasūtījuma noformēšana  

3.1. Pievienojiet vēlamo preci grozam, uzklikšķinot blakus precei esošajai pogai “Pievienot grozam”. Grozā esošās preces var apskatīt, uzklikšķinot Interneta veikala labajā augšējā stūrī esošajai groza ikonai.

3.2. Lai noformētu pasūtījumu, aizpildiet visus prasītos laukus un izvēlieties sev piemērotāko preču piegādes veidu. Ja pēc preces vēlaties ierasties pats, tad norādiet, kurā pārstāvniecībā vēlaties preci saņemt.

3.3. Lai veiktu samaksu, uzklikšķiniet grozā esošajai pogai “Pasūtījuma pārskats”. Pēc tam norādiet, ka esat informēts par mūsu pirkuma noteikumiem un privātumu, noklikšķiniet uz “Apstipriniet pasūtījumu” un atlasiet atbilstošo maksājuma veidu.

3.4. Ievadot savus datus, raugiet, lai tie būtu pareizi, jo no informācijas precizitātes ir atkarīga preču ātra un veiksmīga piegāde. Pārdevējs neatbild par pasūtījuma neizpildi vai citām sekām, kuru iemesls ir fakts, ka Pasūtītājs nav iesniedzis pareizus datus.

3.5. Pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu un tiek uzsākta pasūtījuma izpilde, kad ir iesniegts pasūtījums un Pārdevēja norēķinu kontā ir ieskaitīta rēķinā norādītā summa.

3.6. Pēc pasūtījuma apstiprināšanas uz Pasūtītāja e-pasta adresi tiek nosūtīts rēķins, kas ietver informāciju par pasūtījumu un citus nepieciešamos datus. Ja Jūs neesat rēķinu saņēmis, tad katram gadījumam pārbaudiet arī savu mēstuļu (spam) mapi. Ja arī tur rēķina nav, tad sazinieties ar Pārdevēju pa tālruni vai e-pastu.

 

4. Maksājumu veidi

4.1. Par preci ir iespējams veikt samaksu ar pārskaitījumu uz Pārdevēja norēķinu kontu (Swedbank: EE122200221016340067). Jums tiks izrakstīts rēķins tūlīt pēc pirkuma veikšanas.

4.2. Prece tiks izsūtīta pēc samaksas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

4.3. Ja esat norādījis, ka pēc preces vēlaties ierasties pats kādā no pārstāvniecībām (Tartu, Teguri 37a; Tartu, Kreutzwaldi 56d; Valga, Kelli 7), tad par preci varat norēķināties arī uz vietas skaidrā naudā vai ar karti. Ja esat norādījis, ka pēc preces vēlaties ierasties pats un samaksu veiksiet uz vietas, tad pasūtītā prece tiks Jums glabāta 14 kalendārās dienas. Ja šajā laikā Jūs nebūsiet pēc preces atnācis, tad pasūtījums tiks atcelts.

 

5. Pārdošanas līguma spēkā stāšanās

5.1. Pārdošanas līgums stājas spēkā pēc Pasūtītāja veiktās samaksas saņemšanas Pārdevēja norēķinu kontā.

5.2. Saskaņā ar pārdošanas līgumu Pārdevējs apņemas nodot Pasūtītājam jau pastāvošu, pagatavojamu vai Interneta veikalā pasūtāmu preci, kā arī nodrošināt īpašumtiesību pāreju Pasūtītājam. Pasūtītājs savukārt apņemas samaksāt par preci rēķinā norādīto summu un pieņemt preci.

 

 

6. Tiesības atdot preci

6.1. Pēc pasūtījuma saņemšanas Pasūtītajam ir tiesības atkāpties no Interneta veikalā noslēgtā līguma 14 dienu laikā.

6.2. Lai atdotu preci, ir jāiesniedz iesniegums par atkāpšanos no pirkuma (atkāpšanās iesniegums), sūtot to uz e-pasta adresi info@carbox.ee, vēlākais, 14 dienu laikā no preces saņemšanas.
6.3. Pircējam prece ir jāatgriež 14 dienu laikā pēc iesnieguma nosūtīšanas, vai arī jāiesniedz apliecinājums, ka minētā perioda laikā prece ir nodota pārvadātājam.
6.4. Pārdevējs, saņemot atkāpšanās iesniegumu un preci, atmaksā Pasūtītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā Pasūtītāja veikto samaksu, izņemot preces piegādes izdevumus.

6.5. Atgrieztajai precei nedrīkst būt trūkumu, tai ir jābūt pilnā komplektā un oriģinālajā iepakojumu, kā arī tā nedrīkst būt lietota.

6.6. Ja pēc preces atgriešanas atklājas, ka prece neatbilst Interneta veikala Iegādes nosacījumu punktam 6.5, tad nauda netiek atgriezta un prece paliek glabāšanā pie Pārdevēja.

6.7. Atdot nevar tās preces, kuras Pasūtītājs ir iegādājies no Pārdevēja un kuras ir jau lietotas, kā arī uz diskiem uzliktas riepas.

6.8. Ar preces atgriešanu saistītos izdevumus (piemēram, pasta izdevumus) sedz Pasūtītājs.

 

7. Līguma prasībām neatbilstošu preču atdošana  

7.1. Attiecībā uz precēm, kuras pārdod Pārdevējs, attiecas ražotāja rūpnīcas dotā garantija. Atjaunotām riepām ir 2 gadu garantija, lietotām precēm - 2 nedēļas.

7.2. Ja Pasūtītājs atklājis, ka prece neatbilst prasībām, tad Pasūtītājs sastāda iesniegumu par atkāpšanos no pirkuma (atkāpšanās iesniegums), norādot preces trūkumus, un nosūta to Pārdevējam uz e-pasta adresi info@carbox.ee.

7.3. Kad ir apstiprināta preces neatbilstība prasībām, tad Pārdevējs pārskaita par preci samaksāto summu (kopā ar transporta izdevumiem) uz Pasūtītāja iesniegumā (atkāpšanās iesniegumā) norādīto bankas kontu, vēlākais, 30 dienu laikā no dienas, kad Pārdevējs ir preci saņēmis atpakaļ. Pārdevējs var atteikties no prasības atgriezt preci.

7.4. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Pārdevēja piedāvātajam risinājumam un uzskata, ka ir pārkāptas viņa tiesības vai ir aizskartas viņa interese, tad Pasūtītājs var iesniegt sūdzību Patērētāju aizsardzības pārvaldei vai tiesai. Patērētāju aizsardzības pārvaldes kontaktinformācija ir norādīta pārvaldes tīmekļa vietnē; lai risinātu problēmas, kas radušās Eiropas Savienības dalībvalstīs, var griezties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā.

 

8. Pārdevēja tiesības atkāpties no pasūtījuma

8.1. Pārdevējam ir tiesības atkāpties no pasūtījuma, ja:

8.1.1. Pasūtītājs savlaicīgi neapmaksā rēķinu;

8.1.2. Pasūtītājs savlaicīgi neatnāk pēc precēm;

8.1.3. pasūtītās preces ir beigušās.

 

9. Atbildība un nepārvarama vara

9.1. Pārdevējs atbild Pasūtītāja priekšā un Pasūtītājs atbild Pārdevēja  priekšā par otrajai pusei radītajiem zaudējumiem šo nosacījumu pārkāpšanas dēļ Igaunijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos un apmērā.

9.2. Pārdevējs neatbild par Pasūtītājam radītajiem zaudējumiem vai preces piegādes kavēšanos gadījumā, ja zaudējumi vai preces piegādes kavēšanās ir radusies tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevarēja ietekmēt un kuru iestāšanos Pārdevējs nebija un nevarēja paredzēt (nepārvarama vara).

9.3. Pārdevējs neatbild par izdevumiem, kas saistīti ar Interneta veikala pakalpojumu izmantošanai nepieciešamo iekārtu programmnodrošinājuma datu sistēmu iegādi un uzturēšanu, kā arī citiem ar Interneta veikala pakalpojumu izmantošanu saistītiem izdevumiem.

 

10. Citi nosacījumi  

10.1. Jautājumos, kas nav atrunāti šajos nosacījumos, puses vadās pēc Igaunijas Republikā spēkā esošiem tiesību aktiem.

10.2. Pasūtītājam ir pienākums iepazīties ar Iegādes nosacījumiem.

10.3. Ja, iesniedzot pasūtījumu, Pasūtītājs ir ielicis ķeksīti lodziņā “Lūdzu apstipriniet, ka piekrītat Iegādes nosacījumiem”, tad viņš apliecina, ka ir iepazinies ar Iegādes nosacījumiem, tos saprot un tiem piekrīt.

Ettevõttest

KUMMIBOX OÜ on 1998 a loodud ettevõte. Meie peamised tegevusalad on autokaupade müük ja autoteenindused, rehvide ning velgede müük ja rehviteenindused. Meil on Tartus 2 kauplus-teenindust ja Valgas 1 kauplus-teenindus. Kaupu müüme üle Eesti. Autokauplusi ja -teenindusi reklaamime CARBOX kaubamärgi all, rehvikauplusi ja -teenindusi KUMMIBOXi nime all ...
Kummibox OÜ Teguri 37a, 50107 Tartu Tālrunis: +372 56 555 22 E-pasts: info@carbox.ee